Μύθοι και πραγματικότητα για την διογκωμένη πολυστερίνη

Πρόσφατα διαπιστώσαμε πως στην Ελληνική αγορά, εξαιτίας της ανακοίνωσης των προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα έντυπα εταιρειών ως «ενημερωτικά φυλλάδια»συστημάτων θερμομόνωσης, και αναφέρονται στα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης και ειδικά στην χρήση του υλικού σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.

Η διεθνής εμπειρία και πρακτική σε όλες τις αγορές του κόσμου δείχνει ξεκάθαρα πως η διογκωμένη πολυστερίνη είναι το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε ποσοστό άνω του 80% για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ειδικά για την Ευρώπη το μερίδιο αγοράς της διογκωμένης πολυστερίνης στην αγορά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων ξεπερνά το 85% κατά μέσο όρο και ακολουθείτε από τις πλάκες πετροβάμβακα που χρησιμοποιούνται κατά ένα ποσοστό της τάξης του 12%.

Είναι προφανές πως σε χώρες όπου η χρήση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης έχει μεγάλη ιστορία, και οι αγορές είναι πλέον ώριμες σε γνώση των τεχνικών απαιτήσεων των συστημάτων αυτών, το αδιαμφισβήτητο Νο.1 σε χρήση θερμομονωτικό υλικό είναι οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης.

Ο λόγος είναι απλός. Οι τεχνικές και φυσικές ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης την καθιστούν το πιο ασφαλές, αποτελεσματικό, εύχρηστο και οικονομικά ωφέλιμο θερμομονωτικό υλικό στην αγορά για την συγκεκριμένη χρήση. Και αυτό αφορά τόσο την φάση κατασκευής όσο και την λειτουργία των κτιρίων για όσες δεκαετίες αυτά χρησιμοποιούνται.

Επιπλέον με βάση τις δυσφημιστικές για το προϊόν πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά, παραθέτουμε μερικά έγκυρα τεχνικά δεδομένα για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των μηχανικών και των κατασκευαστών κτιρίων :

Τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά για θερμομόνωση στην ελληνική αγορά είναι :
EPS: ExpandedPolystren– Διογκωμένη πολυστερίνη
XPS: ExtrudedPolystren– Εξηλασμένη πολυστερίνη

Ι. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Μείζον ζήτημα αποτελεί για τους χρήστες των κτιρίων η αντοχή και η ανθεκτικότητα της εξωτερικής επιφάνειας των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

HSto με την ευθύνη του μεγαλύτερου παραγωγού συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης οφείλει να ερευνά σε βάθος κάθε τεχνική λεπτομέρεια των υλικών που επιλέγει για τα συστήματα της. Στην διαδικασία αυτή δοκιμάζονται και ελέγχονται δεκάδες θερμομονωτικά υλικά σε συνδυασμό με τα πιο κατάλληλα επιχρίσματα για την δημιουργία κάποιου νέου συστήματος StoTherm.

Στο τέλος του 2010 η Sto διέθετε 23 τεχνικές πιστοποιήσεις ETA για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm και αεριζόμενων προσόψεων StoVentec που διανέμει στην παγκόσμια αγορά. Σε κανένα από αυτά τα συστήματα, και σε καμιά αγορά του κόσμου, δεν χρησιμοποιούνται πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης –XPS‐ σε κάποιο σύστημα της Sto βάση των τεχνικών εγκρίσεων και πιστοποιήσεων από τα πιο έγκυρα ινστιτούτα και εργαστήρια δοκιμών της Γερμανίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ελβετίας και Αμερικής.

Ο λόγος είναι απλός, οι τεχνικές και μηχανικές ιδιότητες που απαιτούνται από το θερμομονωτικό υλικό για την ασφαλή, εύκολή και αξιόπιστη χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης εκπληρούνται πλήρως από τις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και μάλιστα εξαιτίας της αυξημένης ελαστικότητας του υλικού, η χρήση του μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ρωγμών στα επιχρίσματα εξαιτίας των συστολοδιαστολών των υλικών και των δομικών στοιχείων.

Επιπλέον η καλύτερη ελαστικότητα του EPS σε συνδυασμό με την άριστη πρόσφυση που παρέχουν οι πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης στα ελαστομερή επιχρίσματα των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης,εξασφαλίζουν την άριστη συνεργασία μονωτικού υλικού και σοβάδων, ώστε ακόμα και σε ακραίες μηχανικές καταπονήσεις (ισχυρά χτυπήματα, συστολοδιαστολές από μεγάλα θερμικά σοκ κλπ.) η πρόσφυση να παραμένει ισχυρή και το σύστημα μονωτικού‐επιχρίσματος να συμπεριφέρεται άριστα και ελαστικά απορροφώντας ισχυρές κρούσεις χωρίς να αποκολλάται ή να εμφανίζει ρωγμές.

Αυτή η προστατευτική συμπεριφορά δεν θα μπορούσε να καταστεί εφικτή με την χρήση σκληρών μονωτικών υλικών όπως π.χ. οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης –XPS‐ καθώς εξαιτίας της αυξημένης ακαμψίας και σκληρότητας του υλικού, οι κρούσεις και οι συστολοδιαστολές μεταφέρονται πιο βίαια (εξαιτίας αδυναμίας απορρόφησης της μηχανικής ενέργειας από το θερμομονωτικό υλικό) στα επιχρίσματα