ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1300 Τ.Μ