ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2250 Τ.Μ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ